For å løse folks transportbehov samtidig som vi løser klimakrisa, har Høyre-regjeringen gjennomført en historisk satsing på el-biler som det første landet i verden. Selv om el-biler forurenser når de produseres, er målet å få til el-bilproduksjon uten utslipp ved å gjenbruke og resirkulere samt produsere el-bil-deler med ren energi.

Det er derfor viktig at Norge fører en politikk som gjør at det lønner seg å velge el-biler. Det betyr at fordelene ved å kjøre el-bil må opprettholdes og at avgiftene skal være lave. Unge Høyre vil at det ikke skal være lov å selge nye biler som forurenser etter 2025. Etter hvert som batterikapasiteten blir bedre, det blir flere ladere og bilene produseres med lavere utslipp kan alle som trenger å kjøre, benytte el-bil.

Gå til politikk A-Å