El-bilsatsingen til Solberg-regjeringen er ekstraordinær i internasjonal målestokk, og el-biler er en del av klimaløsningen. Staten skal fremdeles ha et ansvar for at det å velge el-biler skal være attraktivt, og avgiftene skal være lave. Det bør også være et konkret mål når alle biler som er driftet av det kommunale er fossilfrie.

Gå til politikk A-Å