Radikalisering har mange og komplekse årsaker. Barnevernet, utdanningsinstitusjoner, helsevesenet og politiet spiller viktige roller i forebyggende arbeid mot ekstremisme og radikalisering, og de bør jobbe enda bedre sammen så flere blir fanget opp tidligere.

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forhindre radikalisering er å sørge for at alle får de samme mulighetene og at ingen faller utenfor. Vi har alle et felles ansvar for å sørge for at alle barn og unge er en del av fellesskapet. Vi må fortsette å bekjempe hatefulle ytringer, vi må styrke innsatsen mot trakassering på nett og vi vil forske mer på hvordan mennesker kommer inn i en radikaliseringsprosess.

Gå til politikk A-Å