Skatt er et av statens fremste virkemidler for å finansiere velferdstjenester og drive sosial utjevning. Likevel er skatt også et av de mest inngripende virkemidlene staten har til rådighet. Det skal derfor brukes med stor varsomhet. Unge Høyre mener at vi skal beskatte inntekt som medfører betalingsevne. Eiendom er verken en inntekt eller noe du kan betale skatt med. Eiendomsretten er også en av de mest grunnleggende rettighetene for innbyggerne, og bærebjelken for et velfungerende marked og samfunn. Unge Høyre mener derfor at verken kommune eller stat skal ha rett til å innkreve skatt på eiendom.

Gå til politikk A-Å