Unge Høyre ønsker å innføre ulike nivåer for egenandel for ulike typer helsetjenester. Nivået settes både ut ifra nødvendigheten av helsetjenesten og brukerens økonomiske situasjon. Ved livsnødvendige tjenester dekkes hele kostnaden av det offentlige, mens ved mindre nødvendige tjenester må brukeren betale deler av kostnaden selv.

Gå til politikk A-Å