Unge Høyre mener at dyr har en egenverdi, og at håndteringen av dyr skal skje med omsorg og respekt. Staten skal forebygge, avdekke og følge opp grove overgrep mot dyrs velferd. Personer som har ansvar for dyr, skal ha kunnskap om dyrenes adferdsbehov og behov for ernæring, sosialisering og fysisk miljø. Derfor syntes vi det er bra at regjeringen fortsetter pilotprosjektet med dyrepoliti i Norge.

Gå til politikk A-Å