Unge Høyre vil ha et samfunn hvor alle har like rettigheter og ingen blir diskriminert på bakgrunn av kjønn, legning, etnisitet, funksjonsevne. Vi jobber for et samfunn med plass til alle og hvor alle kan være seg selv.

For å sikre et samfunn med muligheter for alle er det viktig å beholde et sterkt vern mot diskriminering og hatkriminalitet. Unge Høyre jobber med likestilling og inkludering på alle områder i samfunnet.

Gå til politikk A-Å