Korona-pandemien viste oss at hjemmeskole er mulig. Vi håper erfaringene fra det blir brukt til å utvikle hjelpemidler for en bedre digital skolehverdag.

Unge Høyre mener at skolen må tilpasses fremtiden, og vil ta i bruk flere digitale læremidler i undervisningen. Digitale læremidler kan bidra til mer tilpasset undervisning, mindre skolebyråkrati og en enklere hverdag for lærere og skoleledere. Digitale læremidler kan også bidra til at vi kan gi elevene mulighet til å ta digitale valgfag dersom skolene ikke har anledning til å tilby dem og ikke minst som hjelpemiddel for langtidssyke elever.

Vi mener også at elever med dysleksi og spesifikke språkvansker skal ha rett til skolebøker på lyd, og at elever med dysleksi skal ha rett til anskaffelse og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler.

Gå til politikk A-Å