Unge Høyre mener at skolen må tilpasses fremtiden, og vil ta i bruk flere digitale læremidler i undervisningen. Digitale læremidler kan bidra til mer tilpasset undervisning, mindre skolebyråkrati og en enklere hverdag for lærere og skoleledere. Digitale læremidler kan også bidra til at vi kan tilby smale fag på landsbasis og ikke minst som hjelpemiddel for langtidssyke elever.

Gå til politikk A-Å