For Unge Høyre handler demokrati om at flertallet bestemmer, men at mindretallet har noen grunnleggende rettigheter flertallet aldri kan ta fra dem. Et godt demokrati måles ikke bare etter om det er flertallet som bestemmer, men også etter hvor godt mindretallet beskyttes. For Unge Høyre er et godt demokrati et demokrati som representerer folket, men som samtidig beskytter mindretallets rettigheter.

Gå til politikk A-Å