Unge Høyre stiller seg positive til økt konkurranse og mener samfunnet utelukkende har vært tjent på å nye innovative teknologiske løsninger. Gjennom delingsøkonomiens vekst forventer Unge Høyre flere positive effekter i tillegg til økt konkurranse; økonomisk vekst, flere innovative løsninger og bedre forretningsmodeller, uten bruk av ekstra ressurser. På denne måten finnes det også miljømessige fordeler med delingsøkonomien.

Gå til politikk A-Å