Delingsøkonomi kan gi mange positive effekter: økonomisk vekst, flere innovative løsninger, bedre forretningsmodeller, og bedre og mer bærekraftig bruk av ressurser. Samtidig ser vi at det kan være et problem for de bedriftene som tjener på «den gamle økonomien». Delingsøkonomi kan virke truende fordi den bidrar til å endre de tradisjonelle strukturene og spillereglene i markedet.

Svaret til de de etablerte bedriftene kan ikke være å forsøke å stenge ute de nye næringene og søke beskyttelse hos myndighetene, men heller strebe etter å finne nye løsninger som gjør at de fortsatt kan være relevante og konkurransedyktige. Det skal alltid lønne seg å spille på lag med den teknologiske utviklingen, fremfor å forsøke å bremse den.

Foreløpig ligger delingsøkonomien ofte ett skritt foran skattemyndighetene og lovverket. Det er et problem, både for de etablerte bedriftene, oppstartsbedriftene med nye ideer og forbrukerne. Unge Høyre mener noe av det viktigste myndighetene må se på nå er skatteregelverket og at det stilles krav i lovverk og forskrifter som ikke virker konkurransevridende.

Gå til politikk A-Å