Covid-19-viruset spredte seg tidlig i 2020 og ble en global pandemi. Mange hundretusen nordmenn ble enten permitterte eller arbeidsledige. Flere bedrifter gikk eller stod i fare for å gå konkurs. Krisen er ikke over og pandemien kan blusse opp igjen.

Koronakrisen har forsterket de utfordringene vi visste ville komme. Omstillingen av norsk økonomi vil gå raskere enn før. Vi må skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Velferden vår bygges på skuldrene av norske bedrifter.

Gå til politikk A-Å