Unge Høyre mener de som forurenser må ta ansvaret for sine klimagassutslipp. Det må derfor koste penger å forurense. Unge Høyre er tilhenger av avgift på klimagassutslipp – CO2-avgift. I tillegg til CO2-avgift deltar Norge i EUs kvotesystem for klimagassutslipp. En ekstra avgift i tillegg til å kjøpe klimakvoter, presser norske utslipp ned og gjør det mer lønnsomt å velge grønne løsninger foran løsninger som forurenser mer. CO2-avgift er derfor viktig for å ha et grønt skattesystem. Målet er at kvoteprisen og avgiftene skal opp, etter hvert som vi skal nå klimamålene våre.

Gå til politikk A-Å