Klimapolitikken vår er bygget på at den som forurenser også skal betale. I så måte kan bompenger være treffende. Unge Høyre mener likevel at bompenger er en lite effektiv måte å finansiere veiene våre på, samtidig som det kan utvikles bedre metoder for at forurenseren skal betale. Unge Høyre støtter nye metoder å finansiere veiene våre på, og ser på bompenger som en kortsiktig løsning på et langt og stort problem; hvordan vi skal finansiere veiene våre, og hvordan vi skal sørge for at forurenseren betaler. Frem til vi har utviklet et nytt og mer rettferdig system, er Unge Høyre positiv til et fornuftig og rettferdig nivå på bompengene, bestemt av de lokale styresmaktene.

Gå til politikk A-Å