Klimapolitikken vår er bygget på at den som forurenser også skal betale. I så måte kan bompenger være treffende. Unge Høyre mener likevel at bompenger er en lite effektiv måte å finansiere veiene våre på. I tillegg rammer de tilfeldig og urettferdig.

Vi mener en bedre løsning er å innføre et veiprisingssystem. Med veiprising betaler alle som bruker veien etter hvor mye de faktisk slipper ut. Et slikt veiprisingssystem må ivareta hensynet til personvern.

Frem til vi har utviklet et veiprisingssystem som fungerer, er Unge Høyre positiv til å bruke bompenger for å finansiere nye kollektiv- og veiprosjekter.

Gå til politikk A-Å