Blant de største miljøutfordringene i verden er trusselen mot jordens biologiske mangfold. For Unge Høyre vil beskyttelse av det biologiske mangfoldet være noe av det viktigste vi kjemper for når vi snakker om miljøproblemene. Unge Høyre vil tillate fri jakt, høsting og fangst av svartelistede arter for å bevare det biologiske mangfoldet.

Gå til politikk A-Å