Beredskap handler om å være forberedt på det uforberedte. Norge skal være spesielt beredt på kritiske situasjoner rettet mot innbyggerne. Gjørv-kommisjonen fra 2012 pekte på vesentlige og fundamentale feil med nasjonens beredskap. Regjeringens viktigste oppgave skal til enhver tid være å sikre innbyggerne den nødvendige tryggheten.

Gå til politikk A-Å