Barnevernsloven skal sikre beskyttelse mot manglende utøvelse av plikter fra omsorgspersoner. Unge Høyre ser på styrking av barnevernstjenesten som en viktig oppgave, og ønsker å sikre flere barn en god oppvekst. Vi vil gi skolene plikt til å gi barnevernsbarn tilpasset undervisning og ekstra tilrettelegging ved behov. Unge Høyre vil at alle kommuner skal være tilknyttet en døgnbemannet barnevernsvakt.

Gå til politikk A-Å