Stadig flere barn i Norge lever under den relative fattigdomsgrensen, og barnetrygden er ment til å motvirke dette. Dette har dessverre ikke ønsket effekt fordi alle familier i dag mottar barnetrygd. Det gjør at den forsterker forskjellen mellom familiene. For å hindre dette ønsker Unge Høyre at barnetrygden behovsprøves. Det betyr at kun de familiene som virkelig trenger barnetrygden får den. På denne måten kan de som trenger barnetrygden mest få enda mer utbetalt, slik at barn fra lavinntektsfamilier får akkurat de samme mulighetene som alle andre barn.

Gå til politikk A-Å