Unge Høyre ser på barnehus som et godt tilbud, og ønsker å styrke barnehusene. I Norge har vi seks barnehus som fungerer. Disse har som hensikt å samordne flere hjelpetjenester på et sted. Her kan barn henvende seg for å få juridisk hjelp, medisinske undersøkelser og hjelp av psykolog. Disse barnehusene har derimot kun en åpningstid fra 9-15 grunnet manglende ressurser. Unge Høyre ønsker å styrke barnehusene med sikte på et døgnåpent tilbud.

Gå til politikk A-Å