Mange barn begynner på skolen uten å ha tilstrekkelige språkferdigheter, og dette fører til at mange henger etter og faller fra allerede etter kort tid i skoleløpet. Unge Høyre vil sikre at elevene har bedre ferdigheter i norsk før de begynner på skolen. For å få til dette, bør flest mulig barn gå i barnehage. Det er likevel viktig at hver enkelt familie har frihet til å avgjøre hva som er best for deres barn, og derfor skal ikke barnehagen være obligatorisk for alle.

Unge Høyre mener at barna fortjener en god og trygg barnehage, og at foreldre skal ha en reell mulighet til å velge mellom ulike barnehager. Derfor vil vi fortsette å bruke kommersielle og ideelle barnehageaktører, og sikre en reell likebehandling av offentlig og private barnehager.

Gå til politikk A-Å