Unge Høyre mener samfunnet bør måles etter hvordan vi hjelper de som trenger det mest. I dag vokser alt for mange barn opp i fattigdom. Det gir færre muligheter, mindre frihet og dårligere forutsetninger for å lykkes videre i livet. Derfor er kampen mot barnefattigdom, og for muligheter for alle en av de viktigste politiske oppgavene for Unge Høyre.

Unge Høyre mener at utdanning og arbeid er nøkkelen for å bekjempe fattigdom og gi alle barn gode muligheter for å lykkes videre i livet. Derfor vil vi alltid kjempe for en skole med muligheter for alle, som ser hver enkelt elev og hjelper alle barn med å nå sine drømmer. Derfor vil vi fortsette å prioritere kunnskap i skolen, flinke lærere, bedre oppfølging og mer elevmedvirkning. En god skole betyr mest for dem som trenger det mest.

Gå til politikk A-Å