Unge Høyre mener at et samfunn måles etter hvordan man behandler de svakeste. Når barn vokser opp i familier i fattigdom, så forringer det muligheter og frihet. Derfor mener Unge Høyre at kampen mot barnefattigdom, og for muligheter for alle er en av de viktigste politiske oppgavene. Unge Høyre mener at utdanning og arbeid er nøkkelen ut av varig fattigdom. Det forteller viktigheten av en god skole, flere arbeidsplasser og at det alltid lønner seg å jobbe.

Gå til politikk A-Å