Klimaendringene og miljøproblemene er ikke fremtiden. De skjer nå. I dag er flere mennesker på flukt som følge av klimaendringene enn krig og konflikt. Klimaendringene vil øke i omfang og miljøproblemene vil bli større. De er en trussel mot mennesker på hele kloden. Takket være en solid forskningsinnsats over mange år, vet vi stadig mer om konsekvensene og hva vi må gjøre. Men det haster. Muligheten vår til å handle er nå. Det er vår generasjon som må stoppe klimaendringene og løse miljøproblemene. Historien vil dømme oss om vi ikke klarer det i tide.

Menneskehetens livsgrunnlag er avhengig av naturen og klimaet på jorden. Det er vår oppgave å ta vare på det til neste generasjon. Forvalteransvaret vi tar i dag, vil gi frihet til våre etterkommere i morgen. Det handler om friheten til å leve gode liv og til å utnytte naturen og naturressursene vi har kunnet nyte godt av i mange generasjoner.

Samfunnsutviklingen må ses i sammenheng med løsningene på klima- og miljøproblemene. Klima- og miljøpolitikken handler om å finne alternative løsninger til det som forurenser – ikke om å gjøre livet vanskeligere for alle. Vårt lavutslippssamfunn er både moderne og grønt. Det handler om å sikre økt velstand, økonomisk vekst og flere jobber – frikoblet fra klimagassutslipp. Som teknologioptimister må vi ta teknologien i bruk.

Unge Høyre tror ikke forbud, ensidige avgifter og straffetiltak vil føre oss nærmere målet. Løsningene finnes ikke ved å motarbeide enkeltmennesker, fellesskap og bedrifter, men i samarbeid med dem. I stedet for at det kun skal straffe seg å forurense må det i stedet lønne seg å velge grønt. Av gamle markeder må vi skape nye, og av døende, forurensende teknologier må vi blåse liv i fremtidsrettede, grønne løsninger. Det gir enorme muligheter og kan gi vår olje- og gassavhengige økonomi nye ben å stå på. Da må vi sette markedskreftene i sving for miljøet.

Klima- og miljøproblemene kjenner ingen landegrenser. Unge Høyre mener vi må jobbe bedre internasjonalt og særlig med EU, for å lykkes i klima- og miljøarbeidet. Vi må sette kapitalen i arbeid for grønne investeringer, og spesielt i land hvor det er store muligheter for utslippskutt. Det er nødvendig å bruke offentlige midler på den grønne omstillingen. Unge Høyre mener fellesskapets midler må forvaltes klokt. Vi vil alltid prioritere de mest kostnadseffektive klimatiltakene foran tiltak med lavere klimaeffekt. I klima- og miljøpolitikken skal vi ta hensyn til den private eiendomsretten. Samtidig må hver enkelt også bidra på vei mot lavutslippssamfunnet.

  • Sikre et godt og billig kollektivtilbud for alle
  • Investere i forskning og utdanning som kan gjøre Norge grønnere
  • Norge på sitt beste tar initiativ til internasjonale avtaler som gjør verden til et grønnere sted

 

Gå til politikk A-Å