Avgifter er et av statens fremste virkemidler for å finansiere velferdstjenester og vri forbruk. Unge Høyre vil redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket for å gi mer makt til hvert enkelt menneske. Avgifter er et nødvendig onde for å få inntekter til staten, som skal fordeles på gode formål. Unge Høyre mener at avgifter bør brukes for å sørge for at grønne valg premieres, og at forurensende adferd avgiftslegges hardere.

Gå til politikk A-Å