Unge Høyre ønsker ikke at vi skal gå inn for et forbud mot atomvåpen, så lenge enkelte andre land ikke ønsker å destruere sine.

Det er ingen tvil om at atomvåpen kan forårsake skade uten sammenlikning, og målet om en verden uten atomvåpen er et mål alle bør kunne stille seg bak. Men over 70 års erfaring viser at atomvåpen er viktig for å opprettholde maktbalanse i verden. Atomvåpen har en fredsbevarende effekt vi ikke kan se bort fra. Vi mener derfor at atomvåpen må fortsette å eksistere, inntil det er en global enighet om total destruering av alle atomvåpen. I mellomtiden vil vi jobbe for å styrke arbeidet for gjensidig, balansert og irreversibel kjernefysisk nedrustning.

Gå til politikk A-Å