Assistert befruktning gir og har gitt muligheter til mennesker som er ufrivillig barnløse. Unge Høyre mener at man skal være åpne for teknologi som kan gjøre menneskers liv bedre, men det skal samtidig være en lang prosess før man tillater ny teknologi i etiske saker. Politikken skal legge til rette for at den enkelte har frihet og ansvar til å ta livsvalg for seg og sin familie.

I et moderne samfunn må det være rom for ulike samlivs- og familieformer, hvor også enslige som ønsker å få barn burde få muligheten til det. Én person kan gi like mye kjærlighet til sitt barn som det to foreldre kan gjøre. Unge Høyre ønsker derfor å tillate assistert befruktning for enslige.

Gå til politikk A-Å