Prinsippet for bruk av Arktis skal være bærekraftig bruk. Norge må arbeide for å forbedre og effektivisere arbeidet i Arktisk råd for å sikre god forskning og oppfølging fra alle medlemslandenes side. Unge Høyre mener det er viktig å bekjempe lokale utslippskilder og miljøutfordringer gjennom bilaterale samarbeid og konkrete tiltaksavtaler, som for eksempel Pasvikprogrammet.

Gå til politikk A-Å