Unge Høyre vil ha et samfunn hvor alle har en jobb å gå til. Verdien av arbeid, er uendelig mye mer enn å gi mennesker inntekt og staten skatt til å betale for våre felles velferdsgoder. Verdien av en jobb er gode fellesskap, venner, utvikling, mestringsfølelse, bedre helse og det gir mening for den enkelte og for samfunnet.

For Unge Høyre er en av politikkens viktigste oppgaver å skape flere jobber og at det holdes orden i norsk økonomi. Unge Høyre vil alltid kjempe for et anstendig, trygt og velregulert arbeidsliv. Samtidig som det er politisk mål å skape flere jobber, er det ikke politikerne som skaper arbeidsplasser. Det gjør kafeen på hjørnet, gründerbedriften i kommunen eller det store selskapet som har arbeidsplasser i mange land. Unge Høyre heier på dem som vil skape utvikling og lager sine egne arbeidsplasser.

Noe av det viktigste i samfunnet er at folk er i jobb. For den enkelte betyr det sikker inntekt, muligheter og selvstendighet. For samfunnet betyr verdiskapning og skatteinntekter. Både for den enkelte og for samfunnsøkonomien, er vi helt avhengige av at alle får utnyttet sin arbeidsevne.

Å ha en jobb gir oss mening i hverdagen og aller viktigst muligheten til å bestemme mer over egen hverdag. Derfor skal det alltid lønne seg å jobbe. Unge Høyre foreslår et jobbskattefradrag som gir et skattelette til alle som står i arbeid.

Unge som skal ut i arbeidslivet, det er etter endt studier eller som lærling, kommer til å oppleve et arbeidsliv som er vanskeligere å komme inn i, enn hva foregående generasjoner har opplevd. Det å få lærlingplass etter endt yrkesfag er viktig for den enkelte, men også for samfunnet. Vi har behov for flere fagarbeidere i fremtiden.

Et av de beste tiltakene vi kan gjøre for å gi flere lærlingplass er å øke lærlingtilskuddet. Lærlingtilskuddet sørger for at det lønner seg for bedriftene å ansette lærlinger. Derfor har vi økt lærlingtilskuddet med rekordmye penger, men vi må fortsette å øke det for å få flere lærlinger.

Unge Høyre vil:

  • Innføre et flatt skattelette til alle i arbeid
  • Fjerne arbeidsgiveravgift for ansatte under 25 år
  • Flere lærlingeplasser
  • Økt lærlingtilskudd
  • Fjerne kontantstøtten
  • Bedre oppfølging fra Nav hvis du er arbeidsledig
Gå til politikk A-Å