Det er viktig med en rettferdig og upartisk vurdering av elevenes arbeid. Flere elever føler at lærerens personlige mening spiller en rolle når karakterene settes. For å motvirke dette ønsker Unge Høyre at alle store prøver og innleveringer skal rettes anonymt. Med anonym retting har det ikke noe å si hvem du er, den karakteren du får vil være den karakteren du faktisk fortjener.

Gå til politikk A-Å