Som konservativ er det viktig å ta utgangspunktet i det samfunnet man har, og ikke det samfunnet man skulle ønske seg. Unge Høyre ønsker å liberalisere lovgivningen for salg av alkohol og skjenketider. Det bør ikke være en statlig oppgave å bestemme skjenketider. Skjenketider i de ulike kommunene bør bestemmes av lokalpolitikerne.

Gå til politikk A-Å