Det er flere prinsipielle spørsmål knyttet til abort. Kvinnens selvbestemmelsesrett, hensyn til fosteret og hensyn til samfunnsutviklingen. Unge Høyre mener at kvinners rett til selvbestemt abort er et ufravikelig prinsipp. Dagens abortlov gir kvinner rett til selvbestemt abort til og med tolvte svangerskapsuke. Abortloven er et fungerende kompromiss mellom to sider, som har bred forankring hos innbyggerne. Unge Høyre mener at dagens abortlov fungerer godt, og at man derfor bør beholde den slik den er i dag.

Gå til politikk A-Å