Skole og oppvekst

2020:

Plan for håndtering av lærevansker

2019:

Kompetanse i barnevernet

Mer myndighet til skolehelsesøstre-brødre

Utnytt hele skoleåret

Flere valgmuligheter i den videregående Osloskolen

En fremtidsrettet utdanningsinstitusjon

Vi trenger mer psykisk helse i skolen

Nasjonal oppsamlingsdag for eksamen

2018:

Det handler om økonomien

På tide å lære om personlig økonomi!

Ja til en mobilfri skole

En mer fremtidsrettet ungdomsskole

Nei, til barneekteskap

Valgfritt 2.fremmedspråk i videregående skole

 

Klima, miljø, samferdsel & bærekraft

2019:

La oss blåse den grønne omstillingen i gang-Sats på havvind nå!

Kutt i landbruket for jordens beste

Norge- Landet av Thors kraft

2018:

Kjernekraft som en del av løsningen for grønn energiproduksjon

Norsk satsing på solcellevei

Skandinavisk pantesamarbeid

Hvordan avskaffe sult i vår levetid

Høyhastighets-kollektivtilbud mellom Oslo, København & Stokcholm

 

Finans og næringspolitikk

2020:

Turisme, Norges nye olje

2019:

Skrot kontantstøtten!

Fjern tilskuddet til kunst i det offentlige rom

2017:

Få kontroll over bitcoins i Norge

Vi tror fortsatt på Norge-Skatteregler for opsjoner

Støtte arbeidet for en internasjonalt anerkjent forskningsavdeling i SSB

 

Utenriks og forsvar

2019:

La Forsvaret prioritere Forsvar

Norge har et ansvar for norske barn

Transparent valg til FNs sikkerhetsråd

Sektorinndeling av nordpolen

Nordisk samarbeid

2018:

Bistandens løsninger på morgendagens problemer

 

Justis og beredskap

2019:

Huawei bør ikke få bygge ut det norske 5G nettet!

2018:

Ja til legalisering av cannabis

En mer human ruspolitikk

Sprøyterom

 

Helse

2019:

Demokrati i Helsevesenet

Nei til aktiv dødshjelp

 

Frihet

2019:

Tillat MMA!

 

Oslopolitikk

2019:

Byutviklingsprogram for Oslo

Idrettshaller

2018:

Bydelssammenslåing er løsningen på et mer effektivt Oslo!

Raske og (relativt) billige løsninger på problemer i kollektivtrafikken

Sentrum & biler

2017:

Fritidsklubb i Vestre Aker