Den 3. desember skal Oslo Høyre velge bystyrelisten for perioden 2019-2023. Flere Oslo Unge Høyre-medlemmer stiller for å sørge for at Unge Høyre får mest mulig gjennomslag i neste periode og at unge i Oslo er representert på Rådhuset. Her kan du lese mer om våre ungdomskandidater:

Ungdomskandidat: Nicolai Øyen Langfeldt (22), Nordstrand

 

Utdanning:

Studerer økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:

De to siste årene har jeg vært leder av Oslo Unge Høyre. Nå sitter jeg i Unge Høyres sentralstyre, og vært bystyrerepresentant siden 2015.

Hva ser du på som de viktigste sakene for Oslo kommune de neste 4 årene?

Oslo skal være en trygg og inkluderende by som gir muligheter for alle. Oslo skal i tillegg skal ha en lederrolle i kampen for reduserte klimagassutslipp. Det innebærer en dugnad på lag med innbyggerne, ikke gjøre miljøsaken upopulær.

Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres bystyreliste for neste periode?

Helt siden jeg meldte meg inn i Oslo Unge Høyre har jeg ønsket å utgjøre en forskjell for Oslos innbyggere. Jeg vil i bystyret jobbe for at Oslo blir grønnere, mer kunnskap i skolen og at Osloborgere får mer frihet og ansvar over eget liv.

2. ungdomskandidat: Mehmet Kaan Inan (21), Søndre Nordstrand

 

Utdanning:

Rettsvitenskap.

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:

Kommunikasjonsrådgiver i Høyres Stortingsgruppe, bydelsutvalgsmedlem i Søndre Nordstrand, medlem av Oslo Høyres mangfoldsutvalg. Nestleder i Oslo Unge Høyre og styremedlem i Søndre Nordstrand Høyre.

Hva ser du på som de viktigste sakene for Oslo kommune de neste 4 årene?

Barn og unges oppvekstvilkår! Vi ser at flere og flere barn rekrutteres til gjengmiljøer. I tillegg er det alt for mange barn som vokser opp i vanskeligstilte familier. De må vi lage politikk for!

Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres bystyreliste for neste periode?

Fordi jeg brenner for å bedre hverdagen til de som ikke roper høyest. I tillegg må hele byen tas i bruk!

3. ungdomskandidat: Håkon Andreas Flydal (21), St. Hanshaugen

Utdanning:

Jeg gikk på ungdomsskole og videregående på Kristelig Gymnasium. Nå studerer jeg fysikk ved Universitetet i Oslo.

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:

Jeg meldte meg inn i Unge Høyre som 14-åring i 2011 og har vært aktiv siden da. Høsten 2017 ble jeg valgt som 1. nestleder i Oslo Unge Høyre.

Hva ser du på som de viktigste sakene for Oslo kommune de neste 4 årene?

Som ungdom er jeg opptatt av en skole som setter kunnskap først og gir alle elever utfordringer på sitt nivå. I tillegg vil jeg ha buss, trikk og t-bane som går der folk trenger det, når de trenger det.

Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres bystyreliste for neste periode?

Høyre trenger et Unge Høyre som dytter dem i riktig retning, og bystyret trenger politikere som representerer unge i Oslo. Jeg ønsker å bidra til begge deler.

 

Andre Oslo Unge Høyre-kandidater:

Øverst fra v.:

Alfred Helskog (19), Nordstrand

Daniel Uzzaman (20), Stovner

Hassan Nawaz (20), Vestre Aker

Nederst fra v.:

Henning Wahlberg (23), Vestre Aker

Oda Sivertsen (19), Ullern

Oscar Husebye (18), Vestre Aker