Masse personer på gruppebilde

Unge Høyre vet at verden går i riktig retning. Vi vet det kommer en bedre dag i morgen og vi vet at alle problemer er utfordringer vi kan mestre. Vi tror på mennesker og derfor har vi troen på fremtiden.

Vi kombinerer en optimistisk tro på mennesket og dets valgfrihet med nøysomhet og ansvarlighet. For Unge Høyre må vi alltid se den enkelte og aldri tenke grupper

 

Til daglig styres Unge Høyre av et sentralstyre bestående av 7 medlemmer. Sentralstyret velges av landsmøtet til Unge Høyre, som arrangeres annen hvert år. Mellom landsmøtet arrangeres det landsstyremøter, som fungerer som Unge Høyres øverste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av alle fylkeslederne, to direktevalgte av landsmøtet og sentralstyret. Det som vedtas av landsstyret og landsmøtet har sentralstyret ansvar for å følge opp.

Unge Høyre har et sekretariat bestående av en generalsekretær, som leder sekretariatet, samt flere rådgivere som har ansvar for hvert sitt felt. Det er disse som har ansvar for å gjennomføre de oppgavene landsmøtet, landsstyret og sentralstyret vedtar.

Bilde av medlemmer

VÅR HISTORIE
Unge Høyres historie strekker seg tilbake til 1890-tallet, med det som i dag er Stavanger Unge Høyre. De ble stiftet i 1892 og het Stavanger Konservative Ungdomsforening. 27 år senere ble Oslo Unge Høyre stiftet, med Lorenzt Vogt som formann. Vogt skulle senere være med å stifte Unge Høyres Landsforbund, i 1922. I årene etter at Oslo Unge Høyre ble stiftet, dukket det lokale, uavhengige, foreninger i byer som Trondheim, Tønsberg og Drammen.

Den 7. februar 1922 ble Unge Høyres Landsforbund formelt stiftet. Vogt, som den første lederen, har sagt følgende om Unge Høyres rolle:

Et sterkt parti trenger en sterk ungdomsbevegelse. Det er ungdommen som må holde idealene blanke, når de gamle henfaller til koselig klikkstyre med små intriger eller forbrødring.