Nåværende fylkessekretær i Akershus Unge Høyre, Lars Treekrem, har valgt å gi seg som fylkessekretær. Foreningen startet derfor prosessen med å ansette ny organisasjonssekretær i slutten av november. Det kom inn mange søknader, og flere høyt kvalifiserte søkere har vært på intervju. Leder i Akershus Unge Høyre, Mathias Opdal Weseth, og Arbeidsutvalget har i dag ansatt Tage Slind Jensen fra Nesodden som ny organisasjonssekretær.

Tage Slind Jensen blir ny organisasjonssekretær

– Vi er veldig glade for å ha fått på plass Tage Slind Jensen som ny organisasjonssekretær i Akershus Unge Høyre. Tage er en dreven politiker, med flere gode kvalifikasjoner og egenskaper som blir nødvendige som organisasjonssekretær, sier fylkesleder Mathias Weseth om nyansettelsen.

– Tage kjenner organisasjonen godt. Han har tidligere vært organisatorisk nestleder i Akershus Unge Høyre i et valgkampår, ledet Nesodden Unge Høyre og vært kampanjeansvarlig for Nesodden Høyre. Det gjør at han er godt rustet til å bli med og sørge for at vi vinner valget neste år.

– I tillegg til å være flink i organisasjon og et stort ønske om å bygge Norges beste fylkeslag, har Tage god teft for politikk. Han deler mange av de samme ambisjonene og visjonene for fylkesforeningen, som både jeg selv og resten av organisasjonen har, fortsetter Mathias.

– Jeg er svært glad for at vi nå får Tage med på laget. Han er et arbeidsjern, lærer fort og setter seg inn i nye utfordringer, samtidig som han er imøtekommende og lyttende. Sammen skal vi sørge for at Akershus Unge Høyre tas til nye høyder, både organisatorisk og politisk det kommende året. Samtidig vil jeg takke Lars, på vegne av meg selv og hele Akershus Unge Høyre, for den utrolig gode innsatsen og jobben han har gjort som fylkessekretær i over to år.

Tage har foruten om vervene i Unge Høyre, jobbet ved Sunnaas sykehus og som researcher i Rud Pedersen Public Affairs og er folkevalgt i Nesodden kommune. Han har en bachelor i Internasjonale studier fra Universitetet i Oslo, hvor han nå også har påbegynt en mastergrad i statsvitenskap.

Gleder seg til å ta fatt på den nye jobben

Hvorfor meldte du deg inn i Unge Høyre?
Jeg meldte meg inn på grunn av Unge Høyres prinsipper og tilnærming til politikk. Jeg mener at samfunnet blir bedre når folk får bestemme mest mulig over eget liv, og at det finnes grenser for politikk. Etter å ha fulgt valgkampen i 2013, var jeg overbevist om at Høyre var partiet for meg. Da en hyggelig gjeng fra Unge Høyre dukket opp på Nesodden videregående året etter, i 2014, var jeg derfor ikke i tvil om at jeg skulle melde meg.

Hvorfor ønsker du å jobbe for Akershus Unge Høyre?
Etter å ha vært medlem i over seks år, er jeg utrolig takknemlig for alt Unge Høyre har gitt meg. Jeg har knyttet bånd og vennskap som jeg er sikker på vil vare livet ut, og jeg har lært mye om både politikk og organisasjonsbygging. Min motivasjon for å søke var at jeg ønsket å gi noe tilbake til Akershus Unge Høyre, og jeg håper derfor å kunne gjøre mye for medlemmene og lokalforeningene i min nye jobb som organisasjonssekretær.

Hva gleder du deg mest til i den nye stillingen?
Jeg ser mest frem til å følge opp lokalforeningene, som er de viktigste leddene i organisasjonen vår, og medlemmene. Også gleder jeg meg selvsagt masse til valgkamp!

5 kjappe med Tage

Samsung eller iPhone?
Samsung

Ribbe eller pinnekjøtt?
Ribbe

Offentlig eller privat utdanning?
Offentlig

Venstre eller FrP?
Venstre

Harde eller myke pakker under juletreet?
Harde


Tage Slind Jensen starter i jobben som organisasjonssekretær mandag 4. januar. Lars Treekrem fortsetter som fylkessekretær frem til mandag 18. januar.