Rovdyrdebatten har lenge handlet om hvorvidt man skal eller ikke skal redusere ulvebestanden. Debatten burde ikke reduseres til å bare handle om én art.

Mange steder i landet utryddes arter det før var mye av. Fjellrypa er rødlistet i deler av landet hvor det for 20 år siden var hvitt på fjellet av rype om høsten. Delvis skyldes det jakt, men rovdyrforvaltningen er nødt til å ta sin del av skylden.

Rebekka er 23 år og kommer fra Ås. Hun har erfaring som tidligere 1. nestleder i Akershus Unge Høyre, organisasjonrådgiver i Unge Høyres Landsforbund og jobber nå som kommunikasjons rådgiver i Høyres Stortingsgruppe.

Det omstridte vedtaket om felling av ulv har vist et
engasjement for ulv i Norge langt utenfor Norges grenser.
Men spørsmålet skal ikke være om vi skal eller ikke skal skyte
ulv. Det er klart vi skal ha ulv og det er klart vi skal felle
ulv. Akkurat som vi både skal ha og felle andre rovdyr og
annet matnyttig vilt. Spørsmålet er om vi evner å ta grep
før noen arter blir dominerende og andre utryddet.

Noen mener det mest ansvarlige er å la rovdyrene være
og la naturen ordne opp selv.  Det er jo merkelig, fordi
mennesker har jaktet og dermed forstyrret den
naturlige balansen i millioner av år. Gjennom å ta oss
retten til å drive jakt og fiske har vi også påtatt oss
en viktig forpliktelse i å forvalte naturressursene ansvarlig.
Det betyr at når vi jakter på rype, elg, rådyr, hare eller
annet matnyttig vilt må vi også jakte på rev, bjørn, ulv og jerv. Men vi må heller ikke glemme kråke og ravn, som spiser egg og gnagere og dermed tar mat fra annet småvilt. Forvaltningen av både matnyttig vilt og rovdyr må være helhetlig og den må være aktiv.

Politikerne våre har et ansvar for at kommunene har egne eller regionale planer for viltforvaltningen. Planene som finnes i dag er ofte vage eller mangler tiltak, og det er noe Høyre burde ta initiativ til å snu. Bare sånn kan vi sørge for det samme artsmangfoldet i fremtiden!