Navn: Rolf-Jonas Ringen Kristiansen
Alder:
22 år
Sosiale medier:


Marin forsøpling

Havet er viktig for Norge, derfor er havet viktig for Høyre.

Havet er en av de viktigste kildene til mat vi har her i landet, og hvis denne ressursen blir forvaltet riktig vil den fortsatt være det i hundrevis av år til.

Men vi har et stort problem, hvis ikke vi gjør noe med det med en gang vil det innen 2050 være mer plast enn fisk i havet. Hvert eneste år havner det 8 millioner tonn med plast i havet, det er ubeskrivelig mye.

I februar i år ble hele verden plutselig oppmerksomme på marin forsøpling når den syke hvalen på Sotra ble avlivet, og man fant 30 plastposer i magen. Men marin forsøpling har vært et stort problem i mange år, og våren 2016 var Norge en av pådriverne bak FNs økte innsats mot marin forsøpling. Grunnen til at denne jobben er vanskelig, og problemet bare er økende er den lange nedbrytningstiden.

Når man tenker på at en plastflaske bruker 450 år på å bli borte fra havet må vi som samfunn gjøre en innsats for å rydde det bort. Derfor har vi økt støtten til frivillige tiltak for søppelrydding, og vi vil styrke innsatsen for å få flere til å gjenvinne plast og annet avfall.

Noen av de som merker denne økningen i marin forsøpling mest i hverdagen er fiskere. Daglig drar de opp flasker, tau og annet søppel sammen med fisken, men når de ønsker å gjenvinne dette avfallet må de betale for det. Vi mener at det ikke skal koste penger å hjelpe til å ta vare på havet vårt. Derfor ønsker vi å gjøre det gratis å levere til gjenvinning for de som er bærebjelken i arbeidet mot marin forsøpling.

Havet er en av våre viktigste næringskilder, og en av våre største eksportnæringer, derfor må vi ta vare på det, ikke la det fylles med søppel.

Derfor vil Unge Høyre styrke arbeidet mot marin forsøpling