Under finner du en oversikt over våre lokallag og deres kontaktinformasjon.

Stavanger Unge Høyre

Leder: Andreas Helgøy (mobil: 926 49 923, mail: helgoy.andreas@gmail.com)
Facebook: www.facebook.com/stavangerungehoyre
Instagram: Stavangeruh

Sandnes Unge Høyre

Leder: Milan Aran (mobil: 412 36 554, mail: milanaran1999@gmail.com)
Facebook: www.facebook.com/sandnesungehoyre
Instagram: Sandnesuh

Sola Unge Høyre

Leder: Jesper Håland (mobil: 917 28 489, mail: j.haaland@outlook.com)
Facebook: www.facebook.com/solaungehoyre
Instagram: Solaungehoyre

Haugesundregionen Unge Høyre

Leder: Caroline Indbjo (mobil: 915 29 193, mail: csindbjo@outlook.com)
Facebook: www.facebook.com/haugesundregionenUH
Instagram: Haugesunduh

Dalane Unge Høyre

Leder: Ludvig Stapnes (mobil: 971 28 807, mail: Lstapnes01@gmail.com)
Facebook: www.facebook.com/dalaneuh
Instagram: Dalane Unge Høyre

Jæren Unge Høyre

Leder: Benjamin Anda (mobil: 976 70 322, mail: benjamin.anda@icloud.com)
Facebook: www.facebook.com/JarenUngeHoyre

Høyre Studenter Stavanger

Leder: Fredrik Myklebust Iversen (mobil: 466 53 263, mail: fredrikmykl.iv@gmail.com)
Facebook: www.facebook.com/HSF.Stavanger
Holder til på Studentenes Hus på Campus Ullandhaug.