Den 27. og 28. april var alle fylkesledere, ansatte i Unge Høyres Landsforbund, direktevalgte til landsstyret, og sentralstyret i Unge Høyre samlet i Oslo i organisasjonens nest høyeste ledd – landsstyremøte. Hvert år avholdes mellom 3 og 4 landsstyremøter, og her skjer det mye.

Gjennom en hel helg behandler vi ny politikk, viktige strategier, og deler gode erfaringer på tvers av fylkesgrensene. Jeg har vært så heldig å få det ærefulle oppdraget av å oppsummere helgen, så bare hold dere fast og bli med på innsiden av Unge Høyres landsstyre.

Vi samles tidlig lørdag. Oppropet er i gang, og det er flere nye fjes i møtet som alle klappes inn i varmen. Før vi behandler noen saker er første post på programmet fylkenes time. Her diskuterer fylkesforeningene ulike ting de ønsker å ta opp med resten, men før de får sjansen til å sette i gang må sentralstyret og kontoret jages ut. Oppsummeringen av hva som har blitt diskutert er alltid nyttig, og det er fint å få høre tanker fylkene sitter inne med.

Første sak på behandlingen er hvordan landsstyremøtene kan utnyttes bedre. At jeg skriver dette blogginnlegget kommer som et resultat av dette: Flere må få muligheten til å se hva som foregår på innsiden av disse viktige landsstyremøtene. Det er jo tross alt her politikken vedtas mellom landsmøtene!

Og politikk var det mye av. En resolusjon om å kutte i landbruksutslippene var oversendt fra forrige landsstyremøte, siden vi ikke rakk å behandle den. I tillegg til denne hadde fylkene blitt orientert om at temaet for dette landsstyremøtet skulle være skole. En hel haug med resolusjoner ble innsendt, men dessverre rekker man aldri gjennom alle. Derfor har vi en resolusjonskomité bestående av tre medlemmer i landsstyret. Disse tre, i dette tilfellet Daniel Skjevik-Aasberg (sentralstyret), Tonje Nilsen (fylkesleder) og Mattis (fylkesleder), har i oppdrag å gå gjennom alle resolusjonene og innstille på antall og hvilke vi skal behandle. Det er ikke alltid de får viljen sin, men denne gangen fikk de behandlet de to de ønsket mest: En større resolusjon om skole og en resolusjon om å løfte guttene i skolen.

De politiske debattene i landsstyret er alltid gøy. Det er ofte uenighet i politikken, og innleggene og replikkene er både morsomme og treffende. Selv om temaet for dette landsstyremøtet var skole, synes jeg debatten om kutt i landbruksutslippene var den beste.

Debatten om landbruket starter litt rolig, men etter kort tid er debatten godt i gang. Mens lederen av resolusjonskomiteen og 1. Nestleder i Unge Høyre forteller: ”Det er ingen incentiver for landbruket i å kutte utslipp. Og det er synd, fordi alle andre sektorer er nødt til å kutte i egne utslipp.”, er fylkesleder i Sogn og Fjordane Unge Høyre, Vebjørn, uenig. Han forteller om mange gårdsbruk på vestlandet som gjør det de kan for å fornye seg. Og selv om Daniel ikke er uenig i det, er tonen fra landsstyret klar: Det må skje raskere og incentivene må være klare.

Fylkesleder i Vestfold og Telemark Unge Høyre, Fredrik Halsen, foreslo å stryke punktet om avgift på kunstgjødsel, og fikk gjennomslag: ”Landbruket kan ikke lenger være skjermet for klimaavgifter, men jeg tror ikke det i denne resolusjonen treffer rett på punktet om kunstgjødsel. I Norge må vi gjødsle med nitrogen fordi det er det eneste alternativet. Hvis du spør hvilken som helst bonde om hvor mye nitrogen han bruker, vil han forklare hvor forsiktig bruken er. Derfor er det en dårlig idé å innføre avgift på kunstgjødsel.”

Og til de som var skeptiske til å innføre avgifter på det som forurenser i landbruket, var tonen klar fra fylkesleder i Akershus, Håkon Snortheim: ”Hvis det er én næring som kommer til merke klimaendringene på kroppen, så er det landbruket. Da er det viktig at landbruket tar sin del av ansvaret for å kutte utslipp som i alle andre næring. For de som er uenig i de ulike punktene anbefaler jeg dere å komme med bedre forslag til hvordan vi skal få omstilt landbruket.”

Sentralstyremedlem, Lasse Fredheim, kunne ikke vært mer enig i resonnementet til Håkon, og supplerer: ”Når vi gir 1 milliard til landbruket er det vår oppgave å fortelle hva som er fornuftig bruk av de pengene.”

Etter en lang og frisk debatt ble resolusjonen om kutt i landbruksutslippene for jordens beste vedtatt med noen endringer. Når denne resolusjonen ble vedtatt, gjorde det politikken i den til Unge Høyres politikk. For om vi skulle ventet med å behandle politikk til hvert landsmøte, ville vi gått to år uten å fornye oss. Landsstyremøtene gir oss muligheten til å behandle ny og aktuell politikk, og alltid fornye oss og våre meninger.

Når klokken nærmer seg tre har vi allerede kommet oss gjennom halve sakskartet, til tross for lange debatter. Etter det venter middag med hele landsstyret, noe som alltid er digg.

Noe av det fine med søndagene, er leders redegjørelse. Dette er det eneste av ”den frie praten” i møtet som blir referatført til punkt og prikke. Her innleder lederen av Unge Høyre, Sandra Bruflot, om det hun måtte føle for. Det kan være alt fra dagsaktuelle politiske temaer, til hvordan det står til i organisasjonen. Etter en lang og god redegjørelse om hvorfor det er viktig at vi vinner lokalvalget og hvor mange folkevalgte Unge Høyre potensielt kan få etter valget (vi har 922 kandidater!!), er ordet fritt til de som ønsker å si noe. Alt mellom himmel og jord er opp til diskusjon, og det er bare kreativiteten som setter grenser. Mens noen snakket om hvor viktig det er at vi favner om ytringsfriheten, også utenfor Norge, hadde andre mye å si om den kommende valgkampen og hvilke saker som blir viktige.

Et annet høydepunkt med søndagene som alle alltid venter like spent på, er mediekonkurransen. Politisk rådgiver, Caroline Hoff, drar oss gjennom alle utspillene som dukker opp i Opointen til Unge Høyre. Det fylket som klarer å oppnå de kriteriene som settes for hver mediekonkurranse, stikker av med førsteplassen. Under mediekonkurransen er latternivået høyt, og Caroline er ikke nådig i spøkene sine. Morsomme overskrifter, bilder og sammenhenger gjør mediekonkurransen til et av landsstyremøtenes største høydepunkter. Og det tror jeg gjelder for Hordaland Unge Høyre også, som nå har vunnet de to siste mediekonkurransene! En klar fordel om man skal vinne mediekonkurransen: Vær på!

Resolusjonene i sin helhet legges alltid ut på nettsiden i ettertid, under ”Vedtatt politikk”. Samtidig er det mange endringer som gjøres i løpet av et landsstyremøte, så det krever en del endring i ettertid. Men for å avslutte dette ”blogginnlegget” eller ”oppsummeringen” med noe ekstra fint: Her er flere av de gode punktene som fra og med denne helga er Unge Høyre-politikk!

 • Redusere produksjonsstøtten for storfe og sau
 • Klimaavgift for produsenter av rødt kjøtt
 • Innføre avgift på alle utslipp fra jordbruket
 • Innføre et forbud for nydyrking av myr
 • Gi incentiver til bønder som vil investere i miljøvennlig infrastruktur
 • Stille krav til skoleeier om å tilby minimum fem ulike valgfag.
 • Gjøre valgfagene mer relevante for videre utdanning
 • Vekte karakterene i grunnskolen etter timeantall i faget
 • Gi studenter på samtlige lærer- og lektorutdanninger obligatorisk undervisning med fokus på kjønnsforskjeller i utdanningssystemet
 • Åpne for fleksibel skolestart i grunnskolen
 • Lovfeste krav til alle grunnskoler om at minimum 80 % av timetallet i spesialundervisningen undervises av ansatte med spesialpedagogisk kompetanse
 • At elever som stryker i fag eller har såpass dårlige karakterer i flere fag slik at videregående vil bli vanskeligere å fullføre, må ta et obligatorisk forkurs i sommerferien til videregående
 • Gi elever med mindre enn 30 grunnskolepoeng muligheten til å ta et 11. skoleår før de starter på videregående. Elever med mindre enn 30 grunnskolepoeng gis også muligheten til å ta videregående opplæring gjennom et tilrettelagt løp over fire år.
 • Gjøre skolen mer tilgjengelig for elever etter skoletid.
 • Gjøre skolehverdagen til en frisone for overvåkning.
 • I større grad ta i bruk digitale læremidler i skolehverdagen.
 • Etablere nasjonale kvalitetskriterier for digitale læremidler.
 • Innføre et forskningsprosjekt for å se på hvordan gaming kan brukes som læringsplattform, i tillegg til hvordan det kan utnyttes i skolehelsetjenesten

 

Skrevet av Elizabeth Åsjord Sire