Helgen 17.-18. februar hadde Høyres Studenter årets første landsstyremøte i 2018. Helgen startet med et seminar om bioteknologi. Her ble deltakerne delt inn i grupper hvor alle måtte finne for og motargumenter for påstander som «tillate eggdonasjon», «åpne for genterapi og genredigering» og «tillate eggdonasjon». Gjennom refleksjon rundt argumentene ble deltakerne utfordret til å forsvare det de hadde skrevet, mye av dette med store avvik fra deres egne meninger. Seminaret ble avsluttet med åpen diskusjon hvor alle argumenterte fra eget ståsted. Mange har klare meninger, mens andre fortsatt synes de etiske og prinsipielle spørsmålene er vanskelig å mene noe konkret om.

Søndag ble det avholdt et ordinært landsstyremøte. Høyres Studenters landsstyre møtes fire ganger i året, og består av Arbeidsutvalget, lederne i alle lokalforeningene og to direktevalgte av Landsmøtet. Her blir organisasjon, arrangementer og politikk blir diskutert. På dette møtet diskuterte Landsstyret blant annet mediestrategi, Høyres landsmøte og det internasjonale arbeidet. Landsstyret fungerer også som et politisk verksted, som debatterer og bearbeider resolusjoner sendt inn fra lokallagene. Denne gang ble resolusjonen «Sikre et fritt og åpent internett»  vedtatt. Den kan du lese her.

Seminarene er åpent for alle medlemmer, så om du ønsker å delta på neste seminar 14.04 kan du ta kontakt med politisk rådgiver, Karianne Kroglund Monstad (Karianne@hoyrestudent.no)