Flere kjente politikere har sin bakgrunn i Trøndelag Unge Høyre, noen av de er

 

Linda Hofstad Helleland

Linda har sittet på Stortinget siden 2001 og var tidligere kulturminister. I dag er Linda barne- og likestillingsminister. Linda er fra Klæbu og var i perioden 1998/1999 formann i det tidligere Sør-Trøndelag Unge Høyre

Foto: Martin B. Andersson/BLD

 

Børge Brende

Børge vokste opp på Nardo i Trondheim og har vært aktiv på Stortinget siden 1997 og har blant annet vært  miljøvernminister, nærings- og handelsminister og utenriksminister i tillegg til å ha vært generalsekretær i Norges Røde Kors. For øyeblikket er Børge president i World Economic Forum.

 

 

Maren Aasan

Maren vokste opp i Verdal og jobber for øyeblikket som politisk rådgiver for barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Maren ledet det tidligere Nord-Trøndelag Unge Høyre i 2014 og var blant annet vara til både kommune- og fylkesstyre.