Navn: Renate Sølversen
Alder:
26 år
Sosiale medier:


Karriereveier i skolen

Har du noen gang hatt en veldig god lærer? Som er en ekspert på å få deg engasjert, motivert og som får deg til å skjønne stoffet? En sånn lærer er ofte skikkelig god i faget sitt, og gjør ikke bare elevene nysgjerrige, men er også nysgjerrig selv. Sånne lærere elsker gjerne å formidle, men også å lære nye ting. De liker å ta mer utdanning, finne ut av nye ting og å dele det videre med elever og kolleger.

I dag er det sånn at de aller fleste lærerstillinger er helt like, bortsett fra at man underviser i ulike fag. I Unge Høyre ønsker vi at det skal være flere ulike karriereveier i skoler, sånn at det blir rom for at ulike lærere har ulike typer jobber. En lærer kan for eksempel velge å ta doktorgrad, men om han eller hun gjør det, må læreren oftest finne seg et annet sted å jobbe for å faktisk få brukt kunnskapen doktorgraden gir. Eller så kan en lærer fordype seg litt ekstra i faget sitt, og senere ha ansvar for å lære opp de andre lærerne, eller bli ekspert på lesing, og bidra til at opplæring i den grunnleggende ferdigheten blir god i alle fag.

Vi mener det er viktig å beholde den kompetansen som finnes i skolen, istedenfor å ha et system der man må bytte jobb for å kunne spesialisere seg litt ekstra. Karriereveier kan også gjøre at lærerhverdagen mer variert gjennom et langt liv som lærer, og at man har noe å strekke seg etter også etter at kontrakten er signert. I dag prøver vi ut en ordning med lærerspesialister, der noen lærere skal bli ekstra oppdatert og bidra til fagutvikling i norsk eller realfag. Vi håper dette gir gode resultater, og viser at dette er noe vi bør fortsette med. Det aller viktigste med karriereveier for lærere er at det vil bidra til elevenes læring. Lærere som kan mer, kan også lære bort mer til deg som er elev, og derfor har vi tro på karriereveier i skolen.