Dette har vært en aktiv måned med mange ulike temamøter. 09.05 arrangerte Sandnes og Jæren et møte der temaet var eksamensforberedelse. Her fikk medlemmer skolering i hvordan å naile eksamen på best mulig måte. 14.08 ble det arrangert debatt om Monarkiet, der Unge Venstre og Unge Høyre fikk debattere sitt syn på denne saken.

31.05 – Yrkesfag
Denne måneden har vi også hatt sommerkampanje! Vi har vært rundt på flere skoler, snakket med mange elever og vervet flere inn i Rogaland. Rogaland Unge Høyre medlemmer har vært flinke til å møte opp, og det har vært en gøy og lærerik kampanje.

Olje og Energi.

Olje- og Energi er et veldig viktig tema. For mange er målet å sikre en høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene vi har. Det ligger det mange spørsmål bak akkurat dette temaet. For Unge Høyre vil det være viktig å føre en god miljøpolitikk slik at de som kommer etter oss skal arve et like godt, eller bedre miljø enn det vi har i dag. Likevel er det stor uenighet om hva man skal gjøre.
Skal vi frede LOVESE? Hvordan er framtidsutsikten med oljen? Hvor går grensen på hva som er fornybar og ikke fornybar energi? Skal vi produsere kjernekraft i Norge? Dette er noen få av mange spørsmål som er aktuelt denne måneden.

Rogaland Unge Høyre mener:
Norge må stå frem i jaken på den nye energikilden. Ikke bare sitter vi på den 4. Største beholdningen av thorium i verden, men vi er også svært avhengig inntekter fra fossile brensler. Vi må lede utviklingen, og i veien mot suksess kan vi ikke la oss stoppe av tause politikere og en irrasjonell frykt for gamle reaktorer.

Hva skjer fremover?

Sommeravslutning, 14. Juni
14. juni arrangerer Rogaland Unge Høyre sin sommeravslutning. Her blir det ett avbrekk fra politiker livet og vi skal få være med på ett helt unikt opplegg.

Gjør deg klar for en sommeravslutning litt utenom det vanlige og husk å melde deg på her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDlyYwCSh2M03WJ4lmv8ZrBelVhyLpyw7D6PLKAPqF1dLThQ/viewform
Siste frist for påmelding er 7. juni

Unge Høyres Landsmøte, 22.06-24.06
Den 22. Juni drar en god gjeng fra Rogaland Unge Høyre til Oslo, for å kjempe for politikken vår. Unge Høyres Landsmøte skal diskutere og vedta nytt klima- og miljøprogram og prinsipprogram. I tillegg skal det vedtas resolusjoner, lovendringsforslag og velges ny ledelse i Unge Høyre.

Tommel opp fra Daniel