Kjære Rogaland Unge Høyre

Å bidra til en bedre verden er noe av det viktigste vi gjør. Fremtiden vår avhenger av gode løsninger som sikrer frihet og demokrati i verden. Ikke bare er det viktig for alle menneskene som lever i verden, men også for klima og Norge som et lite land i en stor verden. Vi skal bygge en bedre verden sammen. Gjennom handel, fred og frihet. Utenriksprogrammet skal være grunnlaget for Rogaland Unge Høyres utenrikspolitikk. Programmet skal brukes opp mot Unge Høyres Landsmøte og moderpartiet. Programmet blir viktig når Rogaland Unge Høyre skal påvirke Norges utenrikspolitikk. Sammen skal Rogaland Unge Høyres årsmøte 2019 bestemme hvordan vår verden skal se ut i fremtiden; fordi sammen gjør vi verden bedre!

God debatt!

På vegne av komiteen,
Even Hallås, Leder av Rogaland Unge Høyres Utenriksprogramkomité 2019

Utenriksprogramkomiteen har bestått av Even Hallås (leder), Jonas Molde Hollund, Jenny Møller, Helen Vestbø, Jesper Håland, Mathilde Molineaux og Andreas Helgøy

Endringsforslag kan sendes inn her:
Endringsforslag

Last ned innstillingen her:
Innstilling Utenriksprogram RUHÅM19