Vi vil at alle studenter skal ha de beste forutsetningene for å lykkes. Derfor må det legges til rette for en god studenthverdag som gjør det enklere å sette studiene i sentrum. Vi må stimulere studenter til å gjennomføre på normert tid, og sørge for at de har tilbud om tett oppfølging gjennom hele studiet.

For å legge til rette for at alle studenter kan fokusere mest på studiet og mindre på alt rundt ønsker vi  å gjennomføre følgende:

 • Sikre gjennomføringen av 11. måneders studiestøtte
 • Bedre støtteordning om du har barn under studietiden
 • La deg tjene mer uten å miste stipend
 • Bedre vilkår om du er student i utlandet
 • Bygge enda flere studentboliger, for at du skal få et billigere sted å bo
 • La deg som student låne mer av Lånekassen, dersom du ønsker det

Høyere utdanning i Norge skal være verdens beste! Uansett om du skal bli sykepleier, ingeniør, lærer eller økonom skal utdanningen du får i Norge gi deg muligheten til å bli aller best. Det har de siste årene vært en stor satsing på forskning, og dette mener vi er at skal fortsette. Det er også viktig at høyere utdanning forbereder deg på arbeidslivet ved å ha tett tilknytning til næringslivet og legge til rette for entreprenørskap.

Derfor ønsker vi å:

 • Ha mer arbeidspraksis og integrering av entreprenørskap i utdanningsløpet
 • Sterkere samarbeid mellom næringsliv og høyere utdanning
 • Bruke 3% av BNP innen 2030 på forskning
 • Støtte norske forskere som deltar i internasjonale prosjekter
 • Styrke ordningen for forskningspublisering, for å bedre tilgjengeligheten

Husk å bruk stemmeretten din. Det betyr noe hvem som styrer Norge!

Tilbake til forsiden