Korona-pandemien har gjort at Unge Høyre har måttet tilpasse seg en ny virkelighet på ganske kort tid. Vi har måttet legge om medlemstilbudet vårt, de politiske sakene, prioriteringene har plutselig endret seg, og organisasjonen er inne i en stillstand. Vi har derfor laget en kort undersøkelse for å spørre dere om hva dere vil at Unge Høyre skal drive med fremover. Hva ønsker dere? Hva er viktigst for dere? Det ønsker vi å finne ut av!

Undersøkelsen er delt inn i to deler, en politisk del og en organisatorisk del.

De politiske spørsmålene er laget for at vi skal få et klarere bilde av hva unge ønsker at vi skal prioritere. Det kan være at vi bør pushe Høyre på nye ting når krisen er over, og kanskje er det ting som har blitt oversett som unge trenger. Sammen finner vi de beste ideene til hvordan vi kan gjøre Norge et bedre sted å vokse opp i når krisen er over!

De organisatoriske spørsmålene vi stiller er for å kartlegge hvilket medlemstilbud du ønsker deg i tiden fremover. Siden undersøkelsen er åpen for både medlemmer i Unge Høyre og alle andre, kan du som medlem eller hvis du vurderer å melde deg inn, gi oss innspill på hvilke tilbud du ønsker at Unge Høyre skal ha i fremtiden!

Din mening er viktig for oss! Vi håper du har lyst til å svare på undersøkelsen for å gjøre Unge Høyre enda bedre!

TRYKK HER FOR Å TA UNDERSØKELSEN