Oppdatert 3. august, kl. 10:40. 

Hvem skal sitte i sentralstyret?
Unge Høyres landsstyre vedtok 1. august 2020, å innkalle til landsmøte i Unge Høyre den 2.-4. oktober 2020. Valgkomiteen går derfor i gang med å finne kandidater til Unge Høyres nye ledelse.

Valgkomiteen til Unge Høyre ble valgt av landsstyret på møtet i februar 2020. Valgkomiteen skal innstille på hvem som bør velges på Unge Høyres Landsmøte.

– Det er fint å ha avklart datoer for landsmøtet. Det betyr at komiteen kan gå i gang med arbeidet. Dette blir spennende og utfordrende, for det er mange dyktige kandidater i organisasjonen, så vi må prioritere hardt. Nå gjelder det å finne de som er best egnet til å bygge Unge Høyre videre de neste årene, sier komiteens leder, Daniel Skjevik-Aasberg.

Valgkomiteen består av:
Daniel Skjevik-Aasberg, leder
Jenny Clemet von Tetzschner
Elizabeth Åsjord Sire
Amalie Kollstrand
Mattis Månum Pettersen
Valgkomiteens sekretær er generalsekretær Sara Juriks.

Ber om innspill
Valgkomiteen ønsker innspill fra alt som rører seg i organisasjonen. De skal innstille på sentralstyre, direktevalgte landsstyrerepresentanter, lovkomité, desisjonskomité og revisor for perioden 2020-2022.

Alle innspill skal sendes til lederen og sekretæren av valgkomiteen på e-post valg@ungehoyre.no. Komiteen gjør oppmerksom på at søknad om verv eller innspill til aktuelle kandidater kun omdeles valgkomiteen, og ingen andre.

Frister:

  • Fristen for å melde sitt kandidatur og stille til valg er innen 16. august 2020. Dette gjelder også sittende tillitsvalgte som søker gjenvalg.
  • Alle kandidater som søker seg til sentralstyret eller som direktevalgt medlem til landsstyret må sende inn søknad/motivasjonsbrev og CV. Fristen for dette er innen 20. august 2020.
  • Tentative periode for gjennomføring av intervjuer med kandidatene: 31. august-7. september 2020
  • Innsending av kandidatur og dokumenter skjer til: valg@ungehoyre.no. Merk e-posten og dokumentene tydelig med navn og hvilke verv man stiller til valg for.


Om vervene
Sentralstyret er Unge Høyres nasjonale «arbeidsutvalg» som leder Unge Høyre. Det er omtrent ett møte i måneden, i tillegg til mye prosjektarbeid sammen med sekretariatet. Sentralstyremedlemmene har også hektisk reisevirksomhet i Unge Høyre og en rekke opplæringsoppdrag i organisasjonen. De som blir valgt får en unik mulighet til å se hele Norge, møte medlemmer over hele landet og påvirke den nasjonale politikken. Sentralstyret består av leder, to nestledere og fire sentralstyremedlemmer. I tillegg sitter lederen i Høyres Studenter i sentralstyret.

Direktevalgte landsstyrerepresentanter er uavhengige representanter i Unge Høyre landsstyre. Det er cirka fire møter i året. De bidrar på lik linje med andre medlemmer av landsstyret i diskusjonene og utformingen av Unge Høyre både politisk og organisatorisk.

Lovkomiteen kan foreslå lovendringer, og har som oppgave å gjennomgå alle fylkesforeningenes lover. Komiteen sørger for at alle medlemmer har de samme demokratiske rettighetene på alle nivåer i organisasjonen.

Desisjonskomiteen består som regel av tidligere ledere og forrige generalsekretær. Rollen til komiteen er å gjennomgå alt Unge Høyre gjør, og fungerer som Unge Høyres kontrollorgan.

Unge Høyres revisor har de senere årene vært Deloitte.