Oppdatert 29. april, kl. 16:05, pga. landsmøtet er flyttet på pga. covid-19. Ny dato for innspill er mandag 27. juli 2020.

Valgkomiteen til Unge Høyre ble valgt av landsstyret på møtet i februar 2020. Valgkomiteen skal innstille på hvem som bør velges på Unge Høyres Landsmøte.

– Dette blir spennende og utfordrende, for det er mange dyktige kandidater i organisasjonen. Det er nok kvalifiserte mennesker til å lage flere sentralstyrer, så vi må prioritere hardt. Nå gjelder det å finne de som er best egnet til å bygge Unge Høyre videre de neste årene, sier komiteens leder, Daniel Skjevik-Aasberg.

Ber om innspill
Valgkomiteen består av:

  • Daniel Skjevik-Aasberg, leder
  • Jenny Clemet von Tetzschner
  • Elizabeth Åsjord Sire
  • Amalie Kollstrand
  • Mattis Månum Pettersen

Valgkomiteens sekretær er generalsekretær Sara Juriks.

Ber om innspill
Valgkomiteen ønsker innspill fra alt som rører seg i organisasjonen. De skal innstille på sentralstyre, direktevalgte landsstyrerepresentanter, lovkomité, desisjonskomité og revisor for perioden 2020-2022.

Alle innspill skal sendes til lederen og sekretæren av valgkomiteen på e-post valg@ungehoyre.no. Frist for å sende innspill er mandag 27. juli 2020. Komiteen gjør oppmerksom på at søknad om verv eller innspill til aktuelle kandidater kun omdeles valgkomiteen, og ingen andre.

Om vervene
Sentralstyret er Unge Høyres nasjonale «arbeidsutvalg» som leder Unge Høyre. Det er omtrent ett møte i måneden, i tillegg til mye prosjektarbeid sammen med sekretariatet. Sentralstyremedlemmene har også hektisk reisevirksomhet i Unge Høyre og en rekke opplæringsoppdrag i organisasjonen. De som blir valgt får en unik mulighet til å se hele Norge, møte medlemmer over hele landet og påvirke den nasjonale politikken. Sentralstyret består av leder, to nestledere og fire sentralstyremedlemmer. I tillegg sitter lederen i Høyres Studenter i sentralstyret.

Direktevalgte landsstyrerepresentanter er uavhengige representanter i Unge Høyre landsstyre. Det er cirka fire møter i året. De bidrar på lik linje med andre medlemmer av landsstyret i diskusjonene og utformingen av Unge Høyre både politisk og organisatorisk.

Lovkomiteen kan foreslå lovendringer, og har som oppgave å gjennomgå alle fylkesforeningenes lover. Komiteen sørger for at alle medlemmer har de samme demokratiske rettighetene på alle nivåer i organisasjonen.

Desisjonskomiteen består som regel av tidligere ledere og forrige generalsekretær. Rollen til komiteen er å gjennomgå alt Unge Høyre gjør, og fungerer som Unge Høyres kontrollorgan.

Unge Høyres revisor har de senere årene vært Deloitte.