Eliteakademiet 2019

5. desember 2018

Kaja Elisabeth de Ru

Søk Eliteakademiet!

Nå kan du søke på Høyres Studenters eliteakademi, som avholdes 1.-3. mars.

Eliten vil bli skolert og testet i ledelse, organisasjonsarbeid og politikk, samt både muntlige og skriftlige ferdigheter. De beste innenfor ulike fagfelt vil dele sin kunnskap med deltakerne.

Første del av søknadsprosessen er anonyme skriftlige oppgaver, hvor søknadsfrist er 27. januar. Andre del, hvor de beste skriftlige oppgavene blir trukket ut, vil gjennomføres gjennom muntlige intervju. Eliten bestående av fire personer vil offentliggjøres 10. februar.

Den intensive søknadsprosessen vil være en læring i seg selv, med grundige tilbakemeldinger.

Oppgaver 2019

1.Ideologi: Hva er ditt ideologiske standpunkt? Gi minst ett eksempel på en politisk sak som reflekterer ditt ideologiske standpunkt, og minst ett eksempel på en politisk sak som avviker fra ditt ideologiske standpunkt. Maks 1000 ord.

2. Politikk: Skriv en kronikk om ditt syn på fosterreduksjon. Maks 1000 ord.

3. Organisasjon: Lokalforeningen din sliter med inaktivitet blant medlemmene og liten motivasjon i styret. Lag en strategi som har som formål å fremme motivasjon og engasjement i lokalforeningen. Skissen skal inneholde forslag til gjennomføring og oppfølging i ettertid. Maks 500 ord.

Send oppgaver, motivasjonsbrev og CV til elite@hoyrestudent.no

Søknadsfrist 27 januar. 

Lykke til!