På årets sommerleir vil deltakerne på Høyres Studenters skolering kunne oppleve hvordan det er å utforme og vedta politikk i Europaparlamentet. Alt vil foregå på norsk både skriftlig og muntlig, og man trenger ingen forkunnskap om europaparlamentet eller europeisk politikk for å kunne delta. Sommerleiren vil være på Hove Leirsenter 01.-05. august. Meld deg på nå! 

Det politiske rollespillet:
Deltakerne vil bli delt inn i partier, og hver deltaker vil sitte som representant for sitt parti i en komité.
Spillet vil bestå av tre komiteer, som får utdelt hver sin resolusjon. Målet er å forhandle seg frem til en resolusjon som får flertall under en plenumsvotering hvor alle deltakerne har stemmerett.
Hvert parti har før forhandlingene fått en oversikt over punkter som enten kan gi partiet plusspoeng, eller minuspoeng, dersom det kommer inn i resolusjonen og denne blir vedtatt. Denne informasjonen er det kun hvert enkelt parti som sitter på. Oppgaven til partiets utsending vil være å forhandle seg frem til et best mulig resultat for sitt parti.

Komiteene:

Committee on Environment, Public Health and Food Safety: Skal diskutere en resolusjon om psykisk helse

Committee on Employment and Social Affairs: Skal diskutere en resolusjon om teknologiens påvirkning på arbeidslivet

Committee on International Trade: Skal diskutere EUs forhold til USA

Media:
Partiene vil kunne få poeng ved å skape debatt på en fiktiv sosiale medier-plattform, og ved å komme på i «media» med leserinnlegg eller kronikker. Klarer partiet å sette dagsorden eller bidra til en god debatt, vil det også være mulighet for å havne i TV-debatt, noe som også premieres med poeng.

Skoleringer:
Deltakerne vil kunne delta på skrivekurs og debattskolering. Her kan hver enkelt deltaker tilpasse det faglige utbyttet den selv ønsker. Samtidig som det vil bli gitt kontinuerlig veiledning innen forhandlingsmetoder, ledelse og politikk.

Bli med på årets sommereventyr!
Dette er skoleringen for deg som ønsker en spennende og morsom skolering med stort faglig utbytte. I tillegg til skoleringen vil det skje veldig mye annet spennende på sommerleiren som for eksempel besøk av Erna Solberg og Nikolai Astrup, konsert med Daniel Kvammen, bading og pokertelt! Du vil også kunne delta på Unge Høyres workshops og paralell-sesjoner hvor det kommer en rekke kule mennesker og masse kult innhold! Klikk her for å melde deg på nå! 

Unge Høyre-medlem?
Det spiller ingen rolle! Du kan selvfølgelig delta på skoleringen, samtidig som du både sover og henger med fylkesforeningen din ellers på leiren. Bare meld deg på som UH-medlem, og svar i questbacken du får tilsendt at du ønsker å delta på HS-skolering!

Tilbake til forsiden