Hordaland Unge Høyre søker valgkampteam

 

For valgkampen 2019 ønsker Hordaland Unge Høyre å ansette flere medarbeidere. Vi lyser derfor ut stillinger for en valgkampleder i 100% med tiltredelse 1. august og til valgdagen og opp til tre stillinger for valgkampsekretærer i kortere perioder før valget.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Medlemskontakt
 • Sikre god kommunikasjon med resten av organisasjonen
 • Organisering og gjennomføring av skoledebatter/valgtorg
 • Tilrettelegging for kampanjevirksomhet
 • Mediekommunikasjon
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer

 

Krav til kvalifikasjoner:

 • Fullført videregående utdannelse.
 • Kjennskap til Word og Excel.
 • Kjennskap til arbeidet i en politisk ungdomsorganisasjon.
 • God kjennskap i Unge Høyres og Høyres politikk.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid.
 • Sertifikat klasse B.

 

Hvordan er vår idealsøker?

Du er sosial, kreativ og lett å samarbeide med, og må kunne ta egne initiativ.  Du må kunne arbeide i team med de andre valgkamparbeiderne, men også være selvstendig og kunne prioritere blant mange arbeidsoppgaver. Du er ryddig, effektiv og kan jobbe i et aktivt og hektisk miljø.

Alle ansatte i Unge Høyre må regne med å måtte delta på foreningens arrangementer enkelte kvelder / helger. Det vil bli lagt vekt på god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi forutsetter at søkere deler Unge Høyres grunnsyn.

 

Kortfattet søknad med CV sendes til John_Andre.Kongsvik@hoyre.no innen 31.mars.

 

 

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt:  

John Andre Kongsvik: John_Andre.Kongsvik@hoyre.no