Navn: Daniel Skjevik-Aasberg
Alder:
23 år
Sosiale medier:


Hjelpe, ikke straffe rusavhengige

Mennesker som sliter med rusavhengighet er blant de mest sårbare i samfunnet. Hvert år dør det om lag 300 mennesker av narkotika. Tusenvis lever et liv med narkotikamisbruk og mørketallene er høye. Hvert år brukes det store ressurser på å straffeforfølge rusavhengige som ikke har gjort noe annet enn å bruke eller være i besittelse av narkotika. Dette er en urettferdig og inhuman behandling av mennesker som trenger hjelp, ikke straff.

Jeg er glad for at Unge Høyre har fått gjennomslag for å endre måten vi behandler rusavhengige på. Politiet og domstolene skal ikke lenger ha ansvaret for å følge opp dem som sliter med rus, det er det rusklinikkene og helsevesenet som skal. De som bruker eller er i besittelse av narkotika skal ikke lenger straffes, men få tilbud om behandling. Vi har også innført fritt behandlingsvalg som sikrer raskere behandling. Rusavhengige kan nå utnytte ledige plasser hos private og ideelle aktører – staten betaler regningen. Ventetidene for rusbehandling går ned.

Kampen mot rusavhengighet og overdosedødsfall er langt fra over. Vi skal fortsette arbeidet med en bedre rusomsorg. Mange rusavhengige opplever at oppfølgingen etter rusbehandlingen er for dårlig. Vi skal derfor styrke ettervernet som venter etter behandling. Vi skal også opprette mottakssentre i de største byene som kan gi behandling innen 24 timer. Sammen med standardiserte behandlingsforløp (pakkeforløp) vil dette redusere ventetiden for å få behandling. For de aller tyngste brukerne, hvor faren for overdose er høyest, vil vi prøve ut heroinassistert behandling.

Et Norge på sitt beste, er et samfunn som stiller opp for de som trenger det mest. Da må vi hjelpe, ikke straffe menneskene som sliter med rusavhengighet.