Etter en innspills- og høringsrunde har fylkesstyret i Akershus Unge Høyre valgt Håkon Snortheim som ungdomskandidat. Med det ønsker foreningen å gi han en høy plassering på valglisten til Høyre i Akershus under den neste stortingsperioden. I dette intervjuet skal vi bli bedre kjent med han.

Kan du fortelle litt om deg selv? 
Jeg er 22 år gammel og kommer fra Nannestad, like ved Gardermoen. Nylig leverte jeg bacheloroppgaven ved Handelshøyskolen BI i Oslo og skal begynne i ny jobb fra august. Det meste av tiden går med til å være fylkesleder for Akershus Unge Høyres over 500 medlemmer. Å være fylkesleder i Akershus Unge Høyre er det mest innholdsrike valget jeg noen gang har tatt.

Hva motiverer deg til å stille til valg for Høyre i Akershus?
Generasjonsperspektivet. Det er dagens unge som må leve med dagens beslutninger lengst. Derfor må vi både løse klimautfordringene, men også se på hvordan vi organiserer velferdsstaten vår. I alt for mange tilfeller er de politiske løsningene mer penger istedenfor å heller se organiseringen. Noen av de debattene kan være kravende å stå i, men det er jeg villig til.

Hvilke politiske saksfelt interesserer deg mest?
Ofte blir jeg interessert i det meste bare jeg setter meg nok inn i det. Men det siste året har jeg sittet i Unge Høyres programkomité for økonomisk bærekraft. Der har vi jobbet med å gi et svar på fremlidsutfordringene våre: Frem mot 2030 blir vi flere eldre, inntektene fra olje- og gassektoren kommer til å synke og vi må bruke penger på å løse klimautfordringene. Derfor har vi jobbet med et over 20 sider langt program som skal sørge for at næringslivet blir mer lønnsomt, hvordan mennesker kan komme seg fortere ut i arbeidslivet og bli der lenger, men også hvordan vi kan redusere de offentlige utgiftene. Hele prosessen med møter med bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker har vært utrolig interessant og lærerik.

Hvis det er én sak du vil jobbe for, hvilken sak er det?
Mitt mål er at ingen barn i Norge skal vokse opp i fattigdom. Rundt 100.000 barn vokser opp i fattigdom i Norge i dag. Ingen barn fortjener en oppvekst der det knyter seg i magen når klassekameraten spør om du vil bli med på kino, men man vet at foreldrene ikke har råd. I alt for lang tid har venstresiden styrt barnefattigdomdebatten med at løsningen er å øke barnetrygden. Det er feil. Løsningen er å hjelpe foreldre med å jobbe seg ut av fattigdom.

Hva gjør du når du ikke driver med politikk?
Gjennom mine seks år i Unge Høyre og Høyre har jeg fått mange gode venner i politikken som jeg gjerne møter og diskuterer med. Nylig flyttet jeg hjem til småbruket til foreldrene mine Nannestad. Det gjør at det fort går med arbeidstimer til stell av både dyr, hage og bygninger.