Høyres Landsmøte 2019 er ferdig og vi drar hjem med masse gjennomslag for Unge Høyre!

Her er 5 av sakene vi er mest fornøyde med å få vedtatt:

Fjerne lærlingskatten
Vi trenger flere fagarbeidere i Norge fremover. Da er vi avhengige av at gode bedrifter ønsker å ta til seg lærlinger. I dag må bedriftene betale arbeidsgiveravgift for lærlingene (lærlingskatt). Det er en ekstra terskel som gjør det vanskeligere for mange. Nå har vi fått med oss Høyre på at arbeidsgiveravgiften bør fjernes. Det vil gjøre det enklere å få flere lærlingplasser og enda flere fagarbeidere.

Gratis prevensjon til jenter under 16
Jenter mellom 16 – 22 år kan i dag få gratis langtidsvirkende prevensjon, som p-piller, minipiller, spiral eller p-stav. Jenter under 16 år må betale fullpris. Unge Høyre mener det ikke henger sammen at jentene som er yngst må betale mest. Alle jenter bør få bestemme over sin egen kropp. Vi er derfor glade for at Høyre er med på å fjerne den nedre aldersgrensen for gratis prevensjon.

Helsestasjon for gutter
Det er bra at de aller fleste steder har en helsestasjon for ungdom. Samtidig er det et problem at 85% av helsepersonell er kvinner. Det er selvfølgelig ikke sånn at bare jenter forstår andre jenter eller at du må være gutt for å kunne snakke om vanskelige ting med andre gutter, men i noen situasjoner er det greit å kunne snakke med noen av samme kjønn. Særlig gjelder det ungdomstiden, når man kan være usikker på alt fra kropp til hvordan man skal forholde seg til personen man er forelsket i. Helsestasjon for gutter er et bra tiltak, og det vil gjøre at flere gutter kan oppsøke den hjelpen de trenger.

Jobbe internasjonalt for å bekjempe plast i havet
På verdensbasis slipper vi ut millioner av tonn med plast i havene våre hvert år. Det er ikke vanskelig å legge to og to sammen, og se at dette ødelegger livsgrunnlaget for mange dyr. Hvaler blir funnet med plast i magesekken, havpattedyr blir kvalt av plastbiter som vikler seg rundt halsen og laksen vi spiser viser seg å være full av mikroplast. I Norge er vi ganske gode på å samle inn plasten vår, men andre land er ikke like gode på det. Derfor er vi veldig glade for at Høyre har vedtatt at vi skal jobbe for å få på plass en internasjonal avtale for å bekjempe plast i havet.

Elbilfordeler lengre
En av de viktigste kampene Unge Høyre tok på landsmøtet var kampen for bedre klimatiltak. Norge har bidratt til et nytt, grønt marked gjennom satsingen på el-biler. I februar 2019 var over 40 prosent av alle solgte personbiler en nullutslippsbil. I tillegg var over 20 prosent hybridbiler. Det er en utvikling vi ikke kan stoppe nå. Vi er derfor veldig glade for at Høyre hørte på Unge Høyre, og vedtok at el-bilfordelene skal utvides til å vare til minst 2021.

Noen andre gjennomslag:

 • Ha første utslippsfrie fly i innenlands trafikk innen 2025, og hele flåten innen 2040
 • Ha utslippsfrie havner innen 2030
 • Legge til rette for forskning og teknologiutvikling av fremtidens energiløsninger innenfor havvind, bølgekraft, hydrogen, solkraft
 • Vurdere ulike tiltak som forhindrer unødvendig bruk av plastemballasje
 • Fortsette å redusere matkasting i dagligvarebransjen
 • Innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon
 • At skolehelsetjenesten skal ha mulighet til å henvise elever direkte til psykolog
 • Innføre et forbud mot markedsføring av kosmetiske inngrep
 • Nei til skolelunsj
 • Skoleeier må sette inn konkrete tiltak for elever med høyt fravær i grunnopplæringen
 • Utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere til å gjelde alle, uavhengig av alder
 • Flere VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid)
 • Nei til tiggeforbud
 • Sterkere og mer konkrete vedtak om EU, monopoler, markedsøkonomi, klima, personvern, aldersgrenser, likeverd, inkludering, retten over egen kropp og forsvar